Το “Gender Drama-ID” είναι το όνομα του έργου.
Είναι ένα έργο για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων
μεταξύ των ατόμων με νοητική αναπηρία
χάρη σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται σε θεατρικές σκηνές.

Τα άτομα με νοητική αναπηρία
Πρέπει να:

  • Κατανοήσουν την ισότητα των φύλων.
  • Προσδιορίσουν τις ανισότητες των φύλων
    και να συνειδητοποιήσουν πώς να προχωρήσουν.
  • Συμμετέχουν στην κοινωνία
    για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Η εκπαίδευση στο Δράμα
βοηθά τα άτομα ν’αλλάξουν συμπεριφορά μέσα
από:

  • Σωματικές εμπειρίες.
  • Διαδικασίες κριτικής σκέψης.
  • Εκπαίδευση στις αξίες.

Το “Gender Drama-ID” στοχεύει στην εκπαίδευση
ατόμων με νοητική αναπηρία
για την ισότητα των φύλων,
μέσα από το θέατρο.

Στόχοι

Σκοπός 1

Να αναπτύξει μεθοδολογία
για την εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία στην
ισότητα των φύλων μέσω του θεάτρου.

Σκοπός 2

Να αναπτύξει έναν εκπαιδευτικό οδηγό για την
εφαρμογή της μεθοδολογίας που δημιουργήθηκε.

Σκοπός 3

Να αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού
για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σκοπός 4

Να αναπτύξει ένα προσβάσιμο ψηφιακό
εργαλείο για άτομα με νοητική αναπηρία.
Το ψηφιακό εργαλείο θα διευκολύνει
την εκπαίδευση για άτομα με νοητική αναπηρία.

Σκοπός 5

Για να ελέγξετε εάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι καλό
και βοηθά τα άτομα με νοητική αναπηρία
να μάθουν περισσότερα για την ισότητα των φύλων.

Σκοπός 6

Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
στις καλλιτεχνικές και δημιουργικές ικανότητες
των ατόμων με νοητική αναπηρία. Για να αυξηθεί η δέσμευση
για τη διάδοση του προγράμματος.

Words from Our Patients

Τελευταία νέα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat.

Διοργανωτές

Φορείς που εμπλέκονται σε αυτό το έργο

FEVADIS

(Ισπανία)
Συντονιστής του έργου

HURT

(Κροατία)

logo_edra

EDRA

(Ελλάδα)

logo_CEDEUM

CEDEUM

(Σερβία)

NKUA

(Ελλάδα)

CERCI Lisboa

(Πορτογαλία)

Μετάβαση στο περιεχόμενο